Ο κειμενογράφος είναι εκείνος ο επαγγελματίας που χρειάζεστε για να συστηθείτε σε ένα μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό. Ειδικά μέσα από το διαδίκτυο που σάς παρουσιάζει σε μια αγορά εθνικής και διεθνούς εμβέλειας.

Είναι εκείνος ο άνθρωπος που θα σας ακούσει με μεγάλη προσοχή, καταγράφοντας κάθε λεπτομέρεια που συνθέτει την επιχειρηματική σας ταυτότητα. Είναι ο «ψυχολόγος» που διαβλέπει τη συνολική εικόνα. Είναι ο συγγραφέας που κωδικοποιεί τα νοήματα. Είναι ο ερευνητής που συστηματοποιεί τις πληροφορίες.

Ο κειμενογράφος είναι ο ειδικός των λέξεων

Ο κειμενογράφος είναι ο ειδικός επί των λέξεων. Στον κόσμο του εμπορίου, όλα εξαρτώνται από τις λέξεις, όσο καλό κι αν είναι ένα προϊόν, όσο αξιόπιστες κι αν είναι οι υπηρεσίες. Το αγοραστικό κοινό δεν θα «ασχοληθεί», αν δεν τον κερδίσει το κείμενο, ειδικά σε μία ιστοσελίδα.

Η δόμηση μιας ιστοσελίδας προϋποθέτει εμπειρία συγγραφική. Είναι σαν ένας εμπορικός κατάλογος. Σαν ένα διαφημιστικό φυλλάδιο. Σαν ένα εικονογραφημένο βιβλίο. Πρέπει ο κειμενογράφος να ξέρει πως να «δέσει» τις ενότητες και πως να συνδέσει τα κείμενα μεταξύ τους.

Όλα έχουν μια συνοχή. Όλα πρέπει να βγάζουν ένα νόημα. Κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό συμμαχούν για να παραδώσουν το μήνυμα ξεκάθαρο και σαφές. Συνοπτικά και περιεκτικά, όπου χρειάζεται. Αναλυτικά και πιο περιγραφικά, όπου μάς επιβάλλεται. Αρκεί να προσελκύουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη που είναι πάντα εν δυνάμει πελάτης.

Ο κειμενογράφος μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινό σας με όλους τους έντυπους και ψηφιακούς τρόπους. Καθένα μέσο έχει τη φιλοσοφία του και τη συγκεκριμένη δομή του. Η κειμενογράφηση προσαρμόζεται στο ζητούμενο πλαίσιο. Το περιεχόμενο σέβεται το μέσο και στοχεύει στην απήχηση.

Η κειμενογράφηση είναι μια ειδικότητα που έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και στην εγχώρια αγορά μας. Στο εξωτερικό, ωστόσο, είναι απαραίτητη και βασική προϋπόθεση στη διαφήμιση και το marketing.

Αν θέλετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας, τότε χρειάζεστε σίγουρα έναν επαγγελματία εκπρόσωπο «πωλητή» προς κάθε ενδιαφερόμενο «περαστικό». Χρειάζεστε έναν επαγγελματία κειμενογράφο.

ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ, ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ, ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗ GOOGLE.