Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της εταιρίας Scribia, η οποία έχει την έδρα της στη Γ. Σεφέρη 10, στην Ανάβυσσο Αττικής.

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους:

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) κείμενα, ονομασίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις, φωτογραφίες, αρχεία βίντεο ή ήχου και κάθε άλλο είδος αρχείου, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Scirbia (scribia.gr) και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της scribia.gr, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου υπό το σήμα της Scribia αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της scribia.gr ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

Περιορισμός ευθύνης

Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποδέχεστε ότι η χρήση του γίνεται με δική σας ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, αναφέρεται ότι η scribia.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία, είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος, είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, κάθε τροποποίησή τους καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η Scribia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Αποκλειστικά αρμόδια Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από τις συμφωνίες που θα πραγματοποιούνται μέσω αυτής, είναι τα Δικαστήρια του Λαυρίου.