Local Seach Optimization Services

Έως 5.000€ επιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για κατασκευή e-shop 

Το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «e-λιανικό» για επιδοτήσεις e-shop, τρέχει ήδη και αναμένεται να κλείσει σε λίγες μέρες! Αν έχεις κατάστημα λιανικού εμπορίου, με μειωμένο τζίρο το 2020 σε σχέση με το 2019, ή αν έχεις νέα επιχείρηση την οποία ξεκίνησες το 2019 (από 1.10ου έως ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος), τώρα είναι η ευκαιρία σου να φτιάξεις ένα ολοκαίνουργιο e-shop ή να αναβαθμίσεις το παλιό σου. Να ανοίξεις δηλαδή το δικό σου σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα στην ψηφιακή διάσταση, εκεί όπου πλέον βρίσκονται και μπορούν να σας βρίσκουν όλοι!

Το πρόγραμμα επιδοτεί έως 5.000€ για e-shop και εξοπλισμό, και είναι μοναδικής ευκαιρίας γιατί σου δίνει προέγκριση, κι έτσι μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα λάβεις σίγουρα το ποσό που θα επενδύσεις για το e-shop σου! Και, επιπλέον, με πρόσφατη τροποποίησή του, δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.

 

 

Γιατί να μας επιλέξετε για την κατασκευή του νέου σας e-shop;

Ένα e-shop και μια οποιαδήποτε ιστοσελίδα γενικότερα, δεν βασίζεται μόνο στο τεχνικό κομμάτι! Για να είναι ελκυστικό, εύκολο στην περιήγηση και να ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις που γίνονται στη Google, θέλει και ουσία... δηλαδή κείμενο με προδιαγραφές διαδικτυακού περιεχομένου. Όπως θέλει επίσης και on page SEO. Το γραφείο μας σας τα προσφέρει αυτά όλα μαζί σε ένα πακέτο υπηρεσιών, συν τη δυνατότητα επαγγελματικής φωτογράφισης. 

Τι χρειάζεται να κάνω για να πάρω το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «e-λιανικό»;

Αναθέτοντάς μας την κατασκευή του e-shop σας μέσω του παραπάνω προγράμματος ΕΣΠΑ, δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς καμία άλλη σχετική ενέργεια, καθώς εμείς, στη Scribia Digital Marketing, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή του φακέλου έως και την εκταμίευση του ποσού της επιχορήγησης. Με την παράδοση του e-shop, αναλαμβάνουμε επίσης να σας εκπαιδεύσουμε στη διαχείριση της πλατφόρμας, ώστε να μπορείτε μόνοι σας να ανανεώνετε το υλικό του.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Να έχουν το Λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες

Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Προϋπολογισμός της Δράσης

80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.


Δικαιούχοι της Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.


Επιδότηση

Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • 'Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021 και ώρα 15:00.

Effective Local SEO Solutions

Δημιουργήστε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες του αγοραστικού σας κοινού, και το οποίο θα προσελκύει συνεχώς νέους & ικανοποιημένους πελάτες.

Απόκτησε το κατάλληλο e-shop για την επιχείρησή σου από τους ειδικούς της Scribia Digital Marketing

Τα eshop που κατασκευάζουμε είναι εύχρηστα, ελκυστικά και φιλικά προς όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, διασφαλίζοντας δυναμική παρουσία και παρακινητικό περιβάλλον για τον εν δυνάμει καταναλωτή

Χτίζουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα σε πλατφόρμες Wordpress, επιτρέποντας σας εύκολη διαχείριση κάθε φορά που θέλετε να ανανεώνετε το υλικό του site

Φροντίζουμε για SEO - friendly κατασκευή και περιεχόμενο (web content), ώστε η επιχείρησή σου να εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις στις ανάλογες αναζητήσεις

Δημιουργούμε online καταστήματα με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και διαχείρισης, ώστε όλες οι συναλλαγές να διασφαλίζονται στο έπακρο

Effective Web Development Solutions

Πείτε μας για το νέο σας project

Κάλεσέ μας ή συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα 

100% άρτιες τεχνικά και αισθητικά, εύχρηστες, γρήγορες, και πλήρως λειτουργικές κατασκευές που εξασφαλίζουν την κερδοφορία κάθε online επιχείρησης.