Πρότυπο Κέντρο Κήλης – Athens Hernia Center

Το Athens Hernia Center εξειδικεύεται στη λαπαροσκοπική χειρουργική αποκατάσταση με χρήση πλέγματος για όλα τα είδη των κηλών, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: η ευθεία βουβωνοκήλη, η λοξή βουβωνοκήλη, η ομφαλοκήλη, η μετεχειρητική κήλη, η επιγραστρική κήλη, η κιρσοκήλη και η διαφραγματοκήλη.

Μαρτυρίες πελατών

Δείτε όλες τις μαρτυρίες